Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Hải Lăng - Quảng Trị