KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9

NĂM HỌC 2019-2020

 

Trọng tâm: + Tổ chức tốt ngày khai giảng năm học mới 5/9.

+ Tổ chức hội nghị xây dựng kế hoạch năm học: 2019-2020.

+ Phát động tháng an toàn giao thông.

 

1. Tổ chức ngày hội đến trường của bé vào ngày 5/9/20198. Nắm tình hình huy động và nộp báo cáo nhanh tình hình khai giảng, tình hình đầu năm hoc về Phòng Giáo dục.( ngày 6/9/2019).

2. Duyệt công tác tuyển sinh ngày 13/9 ( kt duyệt)

3. Tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020, đăng ký giao ước thi đua (13/9)

4. Chuyên môn tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện chương trình GDMN (Thông tư 28), chỉ đạo triển khai chương trình chính thức từ ngày 5/9.

5. Tổ chức hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh ( từ ngày 15-21/9) hoàn thành 3 cụm trường.

6. Báo cáo thống kê, báo cáo tình hình phân công lao động đầu năm học

7 Thực hiện nghiêm túc tháng ATGT quốc gia, tháng khuyến học.

8. Nộp báo cáo tháng về phòng giáo dục 24/9

9. BGH duyệt ký kế hoạch năm học của cá nhân giáo viên, các tổ

10. Kiểm tra thanh toán một số hạng mục xây dựng, tu sửa mua sắm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ ở các lớp, bán trú.

11. Tổ chức họp phân công các thành viên phụ trách các chuẩn.

12. Tổ chức tết trung thu cho trẻ ( kinh phí tầm nhìn thế giới hổ trợ)

13. Thăm lớp, nắm tình hình nề nếp trẻ đầu năm học.

14. Phối hợp với công đoàn làm vệ sinh khuôn viên, xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm

15. Tổ chức trồng thêm một số loại hoa vào các góc hoạt động

16. 3 cụm trường đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt cho trẻ.