KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12

NĂM HỌC 2019-2020

                 Trọng tâm: Kỷ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt nam 22/12 và Quôc phòng toàn dân

          Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình nâng cao chất lượng tổ chức ôn tập chuẩn bị khảo sát chất lượng học kỳ 1

+ Các lớp duy trì nề nếp

+ Quan tâm đến chất lượng đại trà, mũi nhọn các lớp

+ Tăng cường đầu tư CSVC đồ dùng, đồ chơi các lớp theo chủ đề, chủ điểm

+ Tập trubf làm hồ sơ trường chuẩn quốc gia mức độ 1

+ Tập trung tuyên truyền sâu rộng cho phụ huynh biết thực hiện phổ cập trẻ 5 tuổi đến trường 100%

+ Quan tâm chăm sóc trẻ SDD đảm bảo theo hướng dẫn chương trình

+ Tổ chức hoạt động chuyên đề " Ngày hội thể thao của bé"

+ Tổ chức trồng thêm một số loại hoa tươi trong khuôn viên

+ Tổ chức làm vệ sinh khuôn viên trường vào chiều thứ 6

+ Tăng cường chăm sóc vệ sinh cá nhân trẻ, đảm bảo giấc ngủ ấm về mùa đông

+ Chỉ đạo giáo viên làm hồ sơ tự đánh giá cơ sở giáo dục theo các tiêu chí

+ Kiểm tra hồ sơ tổ

+ Kiểm quỹ còn tồn cuối năm 2019

+ Kiểm tra một số hoạt động của trẻ tại 3 điểm trường