Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Hải Lăng - Quảng Trị
 • HỒ THỊ TÌNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hồ Thị Tình
  • Học hàm, học vị:
   Chiến sĩ thi đua cơ sở
  • Điện thoại:
   0915631417
  • Email:
   vantinh.ho@gmail.com
 • Nguyễn Thành Luân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế-Văn Thư
  • Điện thoại:
   01649788397
  • Email:
   nguyenthanhluanfpt2.@gmail.com
 • Trương Thị Mỹ Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán- Tổ trưởng tổ văn phòng
  • Điện thoại:
   0979472990